article background

Jak zrobić code review: najlepsze praktyki

15/09/2023

W dynamicznym świecie tworzenia oprogramowania, gdzie innowacyjność i wydajność są najważniejsze, jakość oprogramowania jest kluczem do sukcesu. Wraz ze wzrostem złożoności oprogramowania i powiększającymi się zespołami współpracującymi przy projektach, utrzymanie wysokiego standardu integralności bazy kodu staje się koniecznością. W tym miejscu wkracza code review jako niezbędna praktyka, która może przyczynić się do stworzenia jak najlepszego oprogramowania.

W tym artykule zagłębiamy się w temat code review, badając jego wieloaspektowe korzyści i odkrywając przydatne strategie, które uczynią ten proces szybszym i prostszym.

Czym jest code review?

Code review to systematyczny i oparty na współpracy proces, w którym jeden lub więcej programistów analizuje kod napisany przez ich współpracowników. Pomaga to zidentyfikować bugi, zapewnić zgodność ze standardami i dostarczyć konstruktywnego feedbacku przed dodaniem na master branch.

Praktyka ta ma na celu poprawę ogólnej jakości, łatwości utrzymania i bezpieczeństwa tworzonego oprogramowania.

Jak code review wspomaga Twoją pracę?

Poprawa jakości

Dzięki code review programiści mają możliwość spojrzenia na kod z perspektywy innej osoby, co często prowadzi do wykrycia błędów czy potencjalnych zagrożeń. Wczesna identyfikacja i korekta bugów przekłada się na poprawę jakości i zmniejsza ryzyko wystąpienia problemów w przyszłości.

Feedback

Podczas code review programiści zgłaszają uwagi, zadają pytania i dzielą się swoimi doświadczeniami. Tworzy to sprzyjające środowisko do rozwijania umiejętności i poszerzania wiedzy, a także identyfikowania różnych podejść do rozwiązywania problemów. Programiści mogą również korzystać z informacji zwrotnych i wskazówek od innych członków zespołu, co pomaga doskonalić ich umiejętności.

Jasność

Code review pomaga uczynić kod bardziej przejrzystym i zrozumiałym dla całego zespołu. Inni programiści mają możliwość zapoznania się z logiką i strukturą kodu oraz zrozumienia jego funkcjonalności i intencji. Co za tym idzie, nawet w przypadku zmian w zespole, nowi członkowie będą mogli szybko się z nim zapoznać i kontynuować pracę bez większych trudności.

Spójność

Jak umożliwić stosowanie spójnych standardów kodowania w całym zespole? Wykorzystując code review! Dzięki dyskusjom i komentarzom programiści mogą opracować wspólne zasady formatowania i najlepsze praktyki. Ujednolicenie standardów kodowania przyczynia się do czytelności, łatwości utrzymania i współpracy nad projektem.

Lepsza komunikacja

Warto wspomnieć również o tym, że code review zapewnia możliwość interakcji, dyskusji i współpracy między członkami zespołu. Programiści mogą dzielić się swoimi pomysłami, rozwiązywać problemy, zadawać pytania i wspierać się nawzajem w procesie tworzenia oprogramowania.

Czy code review ma jakieś wady?

Chociaż code review przynosi wiele korzyści, istnieją również pewne potencjalne wady, które mogą mieć wpływ na deweloperów.

Czasochłonny

Code review może być czasochłonny, szczególnie w przypadku dużych projektów lub zespołów z wieloma programistami. Proces code review może spowolnić tempo pracy nad nowymi funkcjami i wymagać dodatkowych zasobów, takich jak czas i skupienie innych członków zespołu.

Różnice zdań

Podczas code review różni deweloperzy mogą mieć różne opinie i podejścia do pisania kodu. Może to prowadzić do konfliktów i dyskusji, które mogą opóźnić postęp prac lub negatywnie wpłynąć na atmosferę w zespole. Taki dialog musi być prowadzony konstruktywnie i dążyć do znalezienia najlepszych rozwiązań.

Obawa przed negatywnym feedbackiem

Niektórzy programiści mogą odczuwać stres lub frustrację, gdy ich kod jest oceniany przez innych. Negatywna informacja zwrotna lub krytyka może wpłynąć na ich motywację i pewność siebie. Dlatego ważne jest, aby informacje zwrotne były konstruktywne i aby programiści byli świadomi, że celem przeglądu kodu jest poprawa jakości kodu, a nie osobista krytyka.

Jak napisać idealny code review?

Przed rozpoczęciem pracy nad projektem warto ustalić wytyczne dotyczące formatowania kodu, stylu pisania, nazewnictwa i innych aspektów związanych z kodem. Wytyczne te powinny być jasne, zrozumiałe i akceptowane przez wszystkich członków zespołu. Umożliwia to osiągnięcie spójności w całym projekcie i kierowanie się jasnymi zasadami podczas sprawdzania kodu.

Osoba przeprowadzająca przegląd kodu powinna pamiętać, że głównym celem powinna być poprawa jakości kodu, a nie osobista krytyka programisty. Należy skupić się na identyfikowaniu obszarów, które można poprawić, oferowaniu konstruktywnych sugestii i proponowaniu alternatywnych rozwiązań. Powinieneś szanować opinie innych programistów i starać się być uprzejmy w swoich komentarzach.

Same komentarze podczas code review powinny być konkretne i łatwe do zrozumienia. Warto wskazać dokładnie, gdzie jest problem lub co można poprawić. Należy unikać ogólników i stwierdzeń typu "to nie wygląda dobrze". Warto starać się podać konkretny powód, dlaczego dana zmiana jest potrzebna i jakie płyną z niej korzyści.

Czy osoba przesyłająca fragment kodu do recenzji ma wpływ na jakość code review?

Oczywiście. Osoba, która przesyła fragment kodu do recenzji, ma wpływ na jakość recenzji kodu. Przed przesłaniem kodu do sprawdzenia przez innego programistę, dobrym pomysłem jest samodzielne przejrzenie kodu. Pozwala to na poprawienie prostych błędów i usunięcie oczywistych niedoskonałości. Następnie osoba przeprowadzająca code review może skupić się na bardziej zaawansowanych aspektach kodu.

Ważny jest również rozmiar fragmentów kodu poddawanych przeglądowi. Mniejsze części mogą być dokładniej sprawdzone, co skraca całkowity wymagany czas. Zaleca się podzielenie dużej liczby zmian na mniejsze fragmenty kodu, które można łatwo przejrzeć i ocenić. Ułatwia to programiście odpowiedzialnemu za code review dokładne zrozumienie i skupienie się na szczegółach.

Warto podkreślić, że osoba zgłaszająca kod powinna być otwarta na informacje zwrotne i konstruktywną krytykę. Jest to okazja do poprawy jakości pracy i rozwoju umiejętności programistycznych. Przyjmowanie informacji zwrotnych z otwartym umysłem i gotowość do wprowadzania zmian w oparciu o sugestie innych programistów jest kluczem do udanego procesu code review i wprowadzania ulepszeń.

Podnoszenie jakości oprogramowania poprzez code review

Code review do świetna okazja, aby nie tylko wspólnymi siłami wykryć błędy i zastanowić się nad rozwiązaniem napotkanych problemów, ale także podzielić się wiedzą i doświadczeniem.

W trakcie tego procesu współpracownicy wnoszą swoją świeżą perspektywę, sugerują ulepszenia i pomagają utrzymać wysoką jakość w projekcie. Code review to nie tylko wychwytywanie błędów, ale także budowanie kultury dzielenia się wiedzą, ciągłego uczenia się i przestrzegania standardów kodowania.

Ka

symfony developer

Karol Gruszka

Front-end Developer

Related Articles

Primotly is a trading name of bPolNet Sp. z o.o.,

ul. Człuchowska 9/6 01-360 Warszawa, Poland

VAT ID

PL5223071494

REGON

365402632

KRS

0000636383


Primotly © 2024