article background

Jak być bardziej eko w branży IT? 6 przydatnych wskazówek

28/04/2023

Zrównoważony rozwój stał się priorytetem dla firm na całym świecie. Gdy świat walczy z kryzysem klimatycznym i globalnym ociepleniem, bycie ekologicznym stało się czymś więcej, niż przejściową modą. Dziś, jak nigdy dotąd, potrzebujemy realnych działań. W branży IT przyjęcie zrównoważonych praktyk ma zasadnicze znaczenie dla zmniejszenia zużycia energii, zminimalizowania ilości odpadów i zmniejszenia naszego ogólnego wpływu na środowisko. Oto kilka przydatnych wskazówek, jak być bardziej zrównoważonym w branży IT, zebranych w sześciu kategoriach.

IT a ekologia

Branża IT nieustannie zaskakuje nas innowacjami, integrując zaawansowane technologie z niemal każdym aspektem naszego życia. W rezultacie firmy zajmujące się nowymi technologiami ponoszą znaczną odpowiedzialność za priorytetowe traktowanie zrównoważonego rozwoju i minimalizowanie wpływu na środowisko. Chociaż komputery stały się bardziej energooszczędne niż dekadę temu, powszechne korzystanie z narzędzi komputerowych doprowadziło do ogólnego wzrostu zużycia energii. Aby sprostać temu wyzwaniu, branża IT musi opracować rozwiązania, które zrównoważą rosnące potrzeby społeczeństwa z koniecznością oszczędzania energii. Podejście to obejmuje tworzenie nowych algorytmów i oprogramowania, które nie tylko zaspokajają zmieniające się wymagania użytkowników, ale także przyczyniają się do bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości.

Zmniejszanie wpływu na środowisko dzięki zrównoważonym rozwiązaniom IT

Branża IT odgrywa istotną rolę w kształtowaniu naszego świata, ale jej szybki rozwój niesie ze sobą również pilną potrzebę stosowania zrównoważonych praktyk. Dążąc do bardziej ekologicznej przyszłości, firmy technologiczne muszą podjąć zdecydowane działania, aby zminimalizować swój wpływ na środowisko. Niniejszy artykuł poświęcony jest sześciu kluczowym kategoriom, które obejmują szereg strategii i technik służących osiągnięciu zrównoważonego rozwoju: zarządzanie energią, wydajność centrów danych, przetwarzanie w chmurze, praca zdalna, recykling i zmiana przeznaczenia oraz indywidualne działania promujące ekologiczne podejście do IT. Przyjmując te praktyki, możemy wspólnie budować bardziej zrównoważoną branżę nowych technologii, zmniejszać wpływ naszych rozwoju technologicznego na środowisko i wspierać bardziej ekologiczną przyszłość.

Infographics Showing Tips on How To Be More Sustainable in IT: Power Management, Recycling and Repurposing, Individual Actions, Remote Work, Cloud Computing, Data Center Efficiency

Zrównoważony rozwój oprogramowania

Tworzenie oprogramowania w sposób zrównoważony może pomóc w zmniejszeniu zużycia energii i przyczynić się do powstania bardziej ekologicznej branży IT. Oto kilka wskazówek, które pomogą przybliżyć się do tego celu:

 • Optymalizuj wydajność oprogramowania: Twórz energooszczędne oprogramowanie, koncentrując się na optymalizacji wydajności i zmniejszaniu zużycia zasobów.
 • Zastosuj przetwarzanie w chmurze: Przenieś lokalne aplikacje i pamięć masową do chmury, zmniejszając bezpośrednie zużycie energii i emisję gazów cieplarnianych.
 • Wykorzystaj uczenie maszynowe w celu zwiększenia efektywności energetycznej: Zastosuj sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, aby identyfikować i optymalizować wzorce zużycia energii w procesach tworzenia oprogramowania.

Energooszczędne centra danych

Centra danych są niezbędne dla branży IT, ale zużywają znaczną ilość energii. Wdrożenie praktyk energooszczędnych w centrach danych może pomóc w zmniejszeniu ich wpływu na środowisko. Co możesz zrobić?

 • Optymalizuj temperaturę w centrum danych: Zapewnij odpowiednie chłodzenie, aby zapobiec przegrzaniu i zmniejszyć zużycie energii. Staraj się osiągnąć efektywność wykorzystania energii (PUE) na poziomie 1,2 lub niższym.
 • Korzystaj z odnawialnych źródeł energii: Przejdź w swoich centrach danych na czyste, odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna lub wiatrowa.
 • Konsoliduj i wirtualizuj pamięć masową: Zwiększ efektywność energetyczną poprzez konsolidację i wirtualizację pamięci masowej, zmniejszając liczbę potrzebnych urządzeń fizycznych.
Illustration showing a data centre with a thermometer

Świadome zakupy i utylizacja

Warto przyjrzeć się również temu, co dzieje się ze sprzętem elektronicznym, który naturalnie ulega zużyciu. Wybieranie produktów przyjaznych środowisku i odpowiedzialne zarządzanie cyklem życia urządzeń elektronicznych może mieć znaczący pozytywny wpływ na środowisko. Przemyśl następujące kwestie:

 • Wybieraj produkty przyjazne dla środowiska: kupuj urządzenia elektroniczne od producentów stosujących rygorystyczne zasady i certyfikaty dotyczące ochrony środowiska.
 • Weź pod uwagę żywotność urządzenia: Wybieraj urządzenia o dłuższej żywotności i komponentach, które można w razie potrzeby wymieniać, ograniczając potrzebę kupowania nieustannego utylizowania i kupowania nowych laptopów, telefonów itd.
 • Plan utylizacji po zakończeniu cyklu życia: Ustal plany odpowiedzialnej utylizacji urządzeń elektronicznych po zakończeniu ich cyklu życia.

Recykling odpadów i gospodarka odpadami elektronicznymi

Odpady elektroniczne stanowią coraz większy problem, a właściwe praktyki recyklingu i gospodarowania odpadami mają kluczowe znaczenie dla ograniczenia ich szkodliwego wpływu na środowisko. Oto kilka kroków, które możesz podjąć:

 • Nigdy nie wyrzucaj elektroniki do kosza: Odpowiednio poddaj recyklingowi lub oddaj stare urządzenia, zapobiegając przedostawaniu się szkodliwych materiałów na wysypiska śmieci.
 • Wdrożenie programów recyklingu odpadów: Utworzenie ogólnofirmowych programów recyklingu odpadów elektronicznych, w tym wkładów do drukarek, baterii i papieru.
 • Pozbywaj się poufnych informacji w bezpieczny sposób: Usuń wrażliwe dane ze starych urządzeń przed ich recyklingiem lub przekazaniem.
The Image Shows a Smiling Laptop with a Comic Speech Bubble Saying 'Please donate or recycle me'

Promuj zrównoważone praktyki IT

Wszystko zaczyna się od małych decyzji. Jeśli będziemy działać wspólnie, nasze małe decyzje podejmowane codziennie zamieniają się w realne rezultaty. Tworzenie kultury zrównoważonego rozwoju w organizacji może prowadzić do trwałych pozytywnych zmian. Zachęcaj do zrównoważonych praktyk IT, stosując poniższe wskazówki:

 • Edukuj pracowników w zakresie ekologii Edukuj personel w zakresie znaczenia zrównoważonych praktyk IT i sposobów zmniejszania zużycia energii.
 • Udostępniaj zasoby: Zachęcaj członków zespołu do dzielenia się urządzeniami elektronicznymi, takimi jak drukarki i projektory, aby zmniejszyć ogólną liczbę potrzebnych urządzeń.
 • Wyznaczaj cele w zakresie zrównoważonego rozwoju: Ustal mierzalne cele w zakresie zużycia energii, redukcji odpadów i innych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Zmniejsz zużycie energii

W XXI wieku nie sposób jest uciec od elektroniki, a niestety niektóre urządzenia mogą zużywać znaczną ilość energii. Mając na uwadze oszczędzanie energii w przypadku urządzeń, które wymagają jej najwięcej, możemy zminimalizować ich wpływ na środowisko. Jak to zrobić?

 • Zaimplementuj ustawienia zarządzania energią: Włącz funkcje oszczędzania energii w urządzeniach elektronicznych (np. tryb uśpienia i automatyczne wyłączanie).
 • Przejdź na urządzenia energooszczędne: Wymień starsze, mniej wydajne urządzenia na nowsze, energooszczędne modele.
 • Zachęcaj do pracy zdalnej: Zmniejsz zużycie energii w przestrzeniach biurowych, promując pracę zdalną i ograniczając emisję gazów cieplarnianych podczas dojazdów do pracy.

Minimalizacja wpływu na środowisko w sektorze IT

Przyjęcie zrównoważonych praktyk w branży IT może znacznie zmniejszyć nasz wpływ na środowisko i przyczynić się do bardziej ekologicznej przyszłości. Ze względu na ciągły rozwój technologii, priorytetem jest nadanie zrównoważonego charakteru każdemu aspektowi naszej działalności. Energooszczędne centra danych i zrównoważony rozwój oprogramowania stwarzają liczne możliwości wprowadzenia zmian. Promując ekologiczne praktyki IT w swoich organizacjach i edukując pracowników w zakresie znaczenia zrównoważonego rozwoju, możemy wspólnie wprowadzić pozytywne zmiany w całej branży. Współpracując, możemy przyczynić się do lepszej, bardziej ekologicznej przyszłości dla dobra nas wszystkich.

Ma

symfony developer

Maciej Zatorski

Marketing Specialist

Related Articles

Primotly is a trading name of bPolNet Sp. z o.o.,

ul. Człuchowska 9/6 01-360 Warszawa, Poland

VAT ID

PL5223071494

REGON

365402632

KRS

0000636383


Primotly © 2023