article background

Odkryj potencjał Lean Canvas

29/09/2023

W świecie biznesu, gdzie konkurencja jest zacięta, a trendy zmieniają się w okamgnieniu, kluczem do sukcesu dla wielu przedsiębiorców i startupów stała się zdolność do szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych. Właśnie w tym kontekście narodziło się Lean Canvas – narzędzie, które stało się nieodłącznym elementem procesu tworzenia i zarządzania nowymi projektami oraz przedsiębiorstwami.

To uproszczona wersja "Business Model Canvas" autorstwa Alexa Osterwaldera. Dlaczego Lean Canvas lepiej sprawdza się w dzisiejszym dynamicznym świecie? Ponieważ skupia się na istotnych aspektach planowania biznesu, umożliwiając przedsiębiorcom i innowatorom efektywniejsze zarządzanie swoimi pomysłami i projektami. Jest to narzędzie, które sprzyja podejściu "lean" (zwinnemu), co oznacza minimalizowanie marnotrawstwa zasobów i skoncentrowanie się na dostarczaniu wartości klientom.

W tym artykule podążymy śladami liderów rynku - Ubera, Dropboxa, Airbnb - przyglądając się z bliska przykładom Lean Canvas, które przyczyniły się do odniesienia sukcesu w różnych branżach. Omówimy także, jak poprawnie wypełnić szablon Lean Canvas, na co zwrócić szczególną uwagę i co oznaczają poszczególne rubryki. Gotowi? To zaczynamy!

Czym jest Lean Canvas Model?

Model Lean Canvas to szablon, za pomocą którego można rozpisać każdą koncepcję biznesową w dziewięciu głównych obszarach. Ceniony jest za zwięzłość i uniwersalność, dzięki czemu łatwo można dopasować go do różnych branż. W odróżnieniu od klasycznych modeli biznesowych, których przygotowanie może trwać nawet kilka tygodni i wymaga dużych nakładów pracy - Lean Canvas może być gotowy w kilka godzin.

Model Lean Canvas: 9 kluczowych komponentów

 • Problem: W tym miejscu należy wymienić 1-3 najważniejsze problemy, z którymi borykają się klienci, a które firma chce rozwiązać.
 • Customer Segments (Segmenty klientów): Są to grupy docelowe klientów, do których firma chce dotrzeć.
 • Unique Value Proposition (Unikalna propozycja wartości): Jest to stwierdzenie, które wyjaśnia, w jaki sposób Twój produkt rozwiązuje problemy klientów lub poprawia ich sytuację, zapewniając konkretne korzyści.
 • Solution (Rozwiązanie): Nakreślenie możliwych rozwiązań dla każdego problemu.
 • Channels (Kanały): Sposoby dotarcia do klientów.
 • Revenue Streams (Źródła przychodów): Źródła zarobków firmy.
 • Cost Structure (Struktura kosztów): Wszystkie koszty ponoszone podczas prowadzenia działalności.
 • Key Metrics (Kluczowe wskaźniki): Wybrane wskaźniki, które pokazują, jak radzi sobie Twoja firma.
 • Unfair Advantage (Nieuczciwa przewaga): Coś, czego konkurencja nie może łatwo powtórzyć lub zrobić.

Każda z powyższych części jest powiązana z innymi i stanowi integralną część kompleksowego zrozumienia biznesu. Model Lean Canvas działa jak mapa drogowa, która prowadzi przez te krytyczne aspekty, umożliwiając konceptualizację, analizę i iterację modelu biznesowego.

Kluczowe wskaźniki w Lean Canvas: Jak zmierzyć sukces?

Choć do tej pory wszystko może wydawać się proste, przed przejściem dalej musimy poświęcić więcej czasu kluczowym wskaźnikom. Dlaczego to takie ważne? Wskaźniki te są pulsem Twojej firmy, odzwierciedlającym aktualną kondycję i postępy w rozwoju. Nie są to tylko standardowe statystyki biznesowe – są idealnie dostosowane do unikalnych aspektów Twojego modelu biznesowego.

Każdy element Lean Canvas - od segmentów klientów po propozycje wartości - powinien być zgodny z odpowiednimi kluczowymi wskaźnikami. Wskaźniki dla Airbnb mogą obejmować liczbę ofert lub wskaźniki utrzymania użytkowników. W przypadku Dropbox może to być współczynnik konwersji z subskrypcji bezpłatnych na subskrypcje premium.

Właściwe kluczowe wskaźniki dostarczają cennych informacji, pomagając wskazywać obszary wymagające przemyślenia lub wprowadzenia zmian. Czasem zmiana kursu może wyjść Twojej firmie na dobre!

Skup się na użytkownikach i wypróbuj Lean UX Canvas

Lean Canvas to tak potężne i lubiane narzędzie, że przeniknęło do świata projektowania UX. W tym miejscu musimy przedstawić Lean UX Canvas. Jest to nieocenione narzędzie, który wnosi świeżą perspektywę do doświadczenia użytkownika, wypełniając lukę między zasadami lean a projektowaniem doświadczenia użytkownika.

Lean UX Canvas, podobnie jak jego odpowiednik, Lean Canvas Model, służy jako jednostronicowy, zwięzły plan działania. Idzie jednak o krok dalej, rozszerzając zakres nie tylko o strategię biznesową, ale także o doświadczenie użytkownika. Pomaga zespołom dostosować się do wspólnego rozumienia problemu, który próbują rozwiązać i kieruje tworzeniem hipotez na temat potencjalnych rozwiązań.

8 komponentów Lean UX Canvas

 • Business Problem (Problem biznesowy): Jaki jest problem biznesowy, który próbujesz rozwiązać?
 • Business Outcomes (Wyniki biznesowe): Jak zmierzysz sukces swojego rozwiązania?
 • Users & Customers (Użytkownicy i klienci): Kim są ludzie, których dotyczy ten problem?
 • User Outcomes (Wyniki użytkowników): Jaką zmianę zachowań chcesz zaobserwować u użytkowników?
 • Solution Ideas (Pomysły na rozwiązania): Jak Twój produkt lub usługa może rozwiązać ten problem?
 • Hypothesis (Hipoteza): Czy możesz zweryfikować swoje pomysły na rozwiązania?
 • What's the smallest thing we could do to test our hypothesis? (Jaka jest najmniejsza rzecz, którą moglibyśmy zrobić, aby przetestować naszą hipotezę?): Zamiast wprowadzać od razu pełne rozwiązanie, jaką minimalną realną zmianę można wprowadzić, aby przetestować dany pomysł?
 • What You Need To Learn? (Czego należy się dowiedzieć?): Najbardziej ryzykowne założenia dla każdej hipotezy.

Lean UX Canvas - rola i korzyści

 • Wspólne zrozumienie - zapewnia wspólne zrozumienie problemów i potrzeb użytkownika, zmniejszając potencjalne nieporozumienia i usprawniając współpracę.
 • Biznes vs użytkownik - burzy mur pomiędzy potrzebami użytkownika a celami biznesowymi, zbliżając je do siebie i szukając rozwiązań, które zadowolą obydwie strony.
 • Focus - pomaga utrzymać koncentrację na użytkowniku w całym procesie rozwoju produktu, wspierając projektowanie zorientowane na użytkownika.
 • Podejście iteracyjne - Lean UX Canvas wspiera podejście iteracyjne, zachęcając do częstego testowania i uczenia się w celu weryfikacji założeń i udoskonalania rozwiązań.

Wykorzystanie Lean Canvas: Przykłady liderów branży

Teoria często wydaje się zbyt odległa od tego, jak wyglądają praktyczne realia prowadzenia biznesu. Jednak poniższe historie dowodzą, że może być inaczej! Przykłady Ubera, Dropboxa i Airbnb pokazują, w jaki sposób te strategiczne narzędzia zostały wykorzystane do pobudzenia innowacji, napędzania wzrostu i osiągnięcia sukcesu.

Uber: Historia sukcesu modelu Lean Canvas

Uber zrewolucjonizował sposób, w jaki poruszamy się po mieście. Zaczynając od podstawowego problemu, jakim był nieefektywny i często zawodny transport miejski, Uber wykorzystał model Lean Canvas do wyznaczenia kierunku, w którym chce podążać. Kluczowe elementy modelu Lean Canvas firmy Uber zapewniły jasną strukturę dla ich koncepcji, koncentrując się na segmencie klientów – mieszkańców miast potrzebujących wygodnego, niezawodnego i niedrogiego rozwiązania transportowego. Ta staranna ideacja doprowadziła do ich unikalnego rozwiązania: platformy łączącej kierowców i pasażerów.

Business Canvas of Uber London for Passengers

Dropbox: Idealne dopasowanie do potrzeb rynku

W świecie, w którym przesyłanie setek plików jest dziennie jest normą, Dropbox zidentyfikował nieefektywność i niedogodności związane z ich przechowywaniem i udostępnianiem. Zastosowanie modelu Lean Canvas pomogło im stworzyć proste, niezawodne rozwiązanie tego problemu. Definiując segmenty klientów i unikalną propozycję wartości, Dropbox był w stanie zapewnić rozwiązanie do przechowywania i udostępniania plików w chmurze, które idealnie pasowało do rynku. Strategiczne wykorzystanie elementów modelu Lean Canvas w Dropboxie, odegrało kluczową rolę w rozwoju i sukcesie firmy.

Dropbox Lean Canvas Model Example

Airbnb: Wykorzystanie Lean UX Canvas do optymalizacji doświadczenia użytkownika

Airbnb powstało w odpowiedzi na problem, którego doświadczyli sami założyciele: wysokich kosztów i bezosobowego charakteru hoteli. Aby temu zaradzić, sięgnęli po Lean UX Canvas, narzędzia, które pozwoliło im systematycznie dostosowywać wyniki biznesowe do potrzeb użytkowników. Dzięki Lean UX Canvas zidentyfikowali swój segment użytkowników i zaproponowali rewolucyjne rozwiązanie, tworząc platformę internetową, która łączyła właścicieli nieruchomości z podróżnymi. Dzięki ciągłemu uczeniu się i iteracji początkowej hipotezy, Airbnb zrewolucjonizowało branżę hotelarską i zapewniło milionom unikalne, lokalne i niedrogie wrażenia z podróży.

Airbnb lean ux canvas example

Lean Canvas w Twoim biznesie: Przewodnik krok po kroku

Wdrożenie modelu Lean Canvas i Lean UX Canvas do swojego startupu lub małej firmy nie musi być trudnym zadaniem. Oto prosty przewodnik krok po kroku, który pomoże Ci bezproblemowo przejść przez ten proces.

Zrozumienie modeli

Zanim będziesz mógł skutecznie wdrożyć omawiane narzędzia, musisz je najpierw dobrze zrozumieć. Na spokojnie zapoznaj się z każdą sekcją zarówno modelu Lean Canvas, jak i Lean UX Canvas oraz tym, co mają na celu uchwycić - znacząco ułatwi Ci to pracę.

Zidentyfikuj swój problem

Zacznij od wskazania problemu, który Twój produkt próbuje rozwiązać. Bądź tak konkretny, jak to tylko możliwe i spróbuj zrozumieć problem z perspektywy klienta.

Zdefiniuj segmenty klientów

Określ, kim są Twoi klienci. Stwórz szczegółowe persony, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby, zachowania i bolączki.

Stwórz swoją unikalną propozycję wartości

Opracuj jasną, zwięzłą propozycję wartości, za pomocą których Twój produkt rozwiązuje problemy klienta.

Naszkicuj swoje rozwiązanie

Zaprojektuj wysokopoziomowe rozwiązanie problemu. Na tym etapie nie ma nic złego w byciu ogólnym; rozwiązanie zostanie dopracowane w kolejnych krokach rozwoju produktu.

Zdefiniuj kanały i strumienie przychodów

Określ sposób dotarcia do klientów i generowania przychodów.

Stwórz zarys struktury kosztów

Zrozumienie i nakreślenie głównych kosztów poniesionych w związku z obsługą modelu biznesowego jest niezwykle ważne.

Zidentyfikuj kluczowe wskaźniki

Określ, które wskaźniki pokażą, że Twój model biznesowy działa i że skutecznie rozwiązujesz problemy swoich klientów.

Zidentyfikuj swoją nieuczciwą przewagę

Określ, co odróżnia Cię od konkurencji, czego nie można łatwo skopiować lub kupić.

Iteruj

Na koniec pamiętaj, że Lean Canvas jest żywym dokumentem. W miarę rozwoju i ewolucji swojego biznesu, należy go aktualizować i iterować.

Wyznacz kursu swojego biznesu za pomocą Lean Canvas

Jeśli chcesz wyznaczyć jasny kurs swojego produktu i dążyć do sukcesu w dynamicznym i konkurencyjnym świecie biznesu, Lean Canvas jest narzędziem, które musisz wypróbować. Pomoże Ci lepiej zrozumieć swoją wizję, skoncentrować się na dostarczaniu wartości klientom i osiągnąć trwałą przewagę na rynku. Zaletą Lean Canvas jest prostota i konkretność, nie wymaga też dużych nakładów czasu, a może znacząco przyczynić się do sukcesu Twojej firmy.

Potrzebujesz pomocy w kształtowaniu swojego produktu cyfrowego zgodnie z zasadami Lean Canvas? A może chcesz udoskonalić swoją obecną strategię? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami i wspólnie przekształćmy Twoją wizję w konkurencyjny produkt cyfrowy.

Ma

symfony developer

Maciej Zatorski

Marketing Specialist

Related Articles

Primotly is a trading name of bPolNet Sp. z o.o.,

ul. Człuchowska 9/6 01-360 Warszawa, Poland

VAT ID

PL5223071494

REGON

365402632

KRS

0000636383


Primotly © 2024