article background

Werbalizowanie spostrzeżeń: opanuj Think Aloud Protocol

23/06/2023

Zrozumienie zachowań i preferencji użytkowników jest kluczowe jeśli chcemy tworzymy wyjątkowe produkty cyfrowe. Jedną z technik, które kryją w sobie olbrzymie możliwości i zyskują popularność w ostatnim czasie, jest Think Aloud Protocol (dosłownie: protokół głośnego myślenia). Zachęcając ludzi do "głośnego myślenia" podczas wykonywania zadań, uzyskujemy wgląd w ich procesy poznawcze i strategie rozwiązywania problemów. Przyjrzyjmy się bliżej Think Aloud Protocol i odkryjmy, jak ta prosta technika może wnieść Twój projekt na nowy poziom!

W tym artykule zagłębimy ten temat, a także odkryjemy jego transformacyjny potencjał w kontekście tworzenia oprogramowania. Poznamy jego znaczenie i zagłębimy się w powiązaną metodologię. Omówimy również, w jaki sposób Think Aloud Testing (testowanie na głos), w połączeniu z frameworkami do testowania stron internetowych, może poprawić zrozumienie zachowań użytkowników i ostatecznie doprowadzić do tworzenia lepszych rozwiązań.

Czym jest Think Aloud Protocol?

Think Aloud Protocol (protokół głośnego myślenia) polega na zachęceniu osób do werbalizowania swoich myśli i działań podczas wykonywania zadań lub interakcji z oprogramowaniem. Powstała w ten sposób narracja w czasie rzeczywistym zapewnia cenny wgląd w proces podejmowania decyzji, rozumowania i percepcji użytkownika w trakcie całego procesu.

Kluczowe aspekty Think Aloud Protocol obejmują:

 • Verbalization (Werbalizacja) – Użytkownicy wyrażają myśli, uczucia i obserwacje podczas korzystania z oprogramowania, dostarczając cennych informacji zwrotnych i spostrzeżeń.
 • Uninterrupted Narration (Nieprzerwana narracja) – Dzięki zachęcaniu użytkowników do ciągłego mówienia, mamy pewność, że żadne spostrzeżenia nie zostaną utracone i pozwalając na kompleksowe zrozumienie ich procesów poznawczych.
 • Retrospective Probing (Dosłownie: Retrospektywne sondowanie) – Pod tym tajemnicznym hasłem kryje się prosta zasada: warto zadawać pytania uzupełniające. Pomoże to odkryć ukryte motywacje, założenia i alternatywne podejścia, które wpłynęły na proces podejmowania decyzji.
Illustration Key aspects of the Think Aloud Protocol: Verbalization Uninterrupted Narration Retrospective Probing

Używanie Think Aloud Protocol podczas tworzenia oprogramowania ma wiele korzyści. Zwiększa zrozumienie zachowań użytkowników, umożliwiając programistom lepsze zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań. Ułatwia również bieżącą identyfikację problemów z użytecznością, umożliwiając ich szybkie rozwiązanie. Co więcej, integrując protokół z procesem rozwoju, zespoły mogą angażować się w iteracyjne cykle projektowania, wykorzystując ciągły feedback od użytkowników w celu szybkiej poprawy użyteczności oprogramowania i ogólnego doświadczenia użytkownika.

The Think Aloud Method

Wdrażając Think Aloud Method (metodę głośnego myślenia), umożliwiasz swojemu zespołowi programistycznemu głębsze poznanie procesów myślowych, oczekiwań i bolączek użytkowników. Wyobraź sobie, że możesz identyfikować problemy z użytecznością na bieżąco, gdy użytkownicy przekazują informacje zwrotne w trakcie badania. Dzięki temu możesz uchwycić kluczowe spostrzeżenia, które następnie będą miały niebagatelne znaczenie podczas iteracyjnego ulepszenia projektu. Przełoży się to na tworzenie bardziej intuicyjnych interfejsów i bezproblemowych doświadczeń użytkownika. Metoda ta zapewnia ustrukturyzowane podejście do prowadzenia sesji głośnego myślenia i wydobywania cennych spostrzeżeń.

Kluczowe etapy obejmują:

 • Przygotowanie uczestnika— Wyjaśnij cel, podaj instrukcje dotyczące zadań i upewnij się, że uczestnicy rozumieją znaczenie werbalizowania swoich myśli.
 • Przeprowadzenie sesji właściwej — Zachęć uczestników do wyrażania myśli i działań, kładąc nacisk na ciągłe mówienie i szczerą informację zwrotną.
 • Obserwacja i dokumentacja — Aktywnie słuchaj i rób notatki na temat spostrzeżeń, problemów z użytecznością i wzorców pojawiających się podczas sesji.
 • Pytania pomocnicze — Zadawaj pytania uzupełniające, aby zagłębić się w określone aspekty procesów myślowych uczestników po wykonaniu zadania.
 • Analiza danych — przejrzyj zebrane dane, zidentyfikuj wzorce i rozważ połączenie zebranych danych z innymi metodami testowania użyteczności.
 • Iteracyjne projektowanie i ulepszanie — Korzystaj ze spostrzeżeń, aby sterować iteracyjnym projektowaniem, rozwiązując problemy z użytecznością i poprawiając wrażenia użytkownika.

The Think Aloud Testing

Think Aloud Testing (testowanie na głos) to wyspecjalizowana forma testów użyteczności, która wykorzystuje protokół głośnego myślenia do oceny aplikacji z perspektywy użytkownika. Łącząc zalety tradycyjnych testów użyteczności ze spostrzeżeniami uzyskanymi z werbalizowanych myśli, Think Aloud Testing zapewnia głębsze zrozumienie zachowań użytkowników i odkrywa cenne spostrzeżenia dotyczące użyteczności. Oto 6 kluczowych działań, które powinny być częścią procesu testowania na głos.

Illustration Think Aloud Testing

Wybór scenariusza testowego

 • Zidentyfikuj konkretne zadania lub stwórz scenariusze, które reprezentują najczęstsze interakcje użytkowników z oprogramowaniem.
 • Zaprojektuj scenariusze tak, aby ich zakres obejmował jak najwięcej funkcjonalności i celów użytkownika.
 • Upewnij się, że stworzone zadania mogą zostać zrealizowane i są adekwatne dla docelowej grupy użytkowników.

Rekrutacja użytkowników

 • Zrekrutuj uczestników badania, którzy reprezentują docelową grupę demograficzną lub przygotowane wcześniej persony.
 • Staraj się dotrzeć do zróżnicowanej grupy użytkowników, aby uchwycić jak najszerszą perspektywę.
 • Weź pod uwagę takie czynniki jak poziom doświadczenia, wykształcenie, wykonywany zawód i znajomość podobnego oprogramowania.

Sesja Think Aloud

 • Przeprowadź sesję "głośnego myślenia", według omówionej wcześniej metody.
 • Poinstruuj uczestników, aby werbalizowali swoje myśli i działania podczas nawigowania się po przygotowanych scenariuszach.
 • Zachęć uczestników do dzielenia się wrażeniami, uczuciami i sugestiami podczas całego procesu.

Obserwacja i dokumentowanie

 • Obserwuj interakcje uczestników i uważnie słuchaj tego, co mówią.
 • Udokumentuj problemy z użytecznością i bolączki, które się pojawią, ale nie zapominaj też o pozytywnych opiniach.
 • Uchwyć spostrzeżenia związane z oczekiwaniami użytkowników, procesami decyzyjnymi, czy w którymś miejscu uczestnicy czuli się zagubieni.

Analiza i ustalanie priorytetów

 • Przeanalizuj zebrane podczas sesji dane
 • Zidentyfikuj powtarzające się problemy z użytecznością i uszereguj je według ważności i wpływu na doświadczenie użytkownika.
 • Szukaj powtarzających się wzorców i tendencji, aby stworzyć listę ulepszeń projektu.

Udoskonalenie iteracyjne

 • Korzystaj ze spostrzeżeń, które pojawiły się na etapie testowania, aby wprowadzić iteracyjne udoskonalenia projektu.
 • Współpracuj z zespołem developerów nad rozwiązaniem wskazanych problemów z użytecznością.
 • Weryfikuj skuteczność wprowadzonych zmian w projekcie, przeprowadzając kolejne rundy Think Aloud Testing.

Rola frameworków do testowania stron internetowych

Frameworki testowania stron internetowych odgrywają kluczową rolę w testowaniu oprogramowania, a w połączeniu z protokołem głośnego mówienia pomagają lepiej zrozumieć zachowania użytkowników. Oto dlaczego warto połączyć frameworki z Think Aloud Protocol:

 • Automatyzacja i skalowalność – Frameworki testowania stron internetowych automatyzują scenariusze tekstowe, pozwalając programistom i testerom skupić się na obserwowaniu zachowań użytkowników podczas sesji głośnego myślenia.
 • Odtwarzalność i spójność – Wspomniane frameworki zapewniają również ustandaryzowane podejście do testowania, zapewniając spójne wyniki z parze z Think Aloud Protocol.
 • Integracja z Think Aloud Protocol – Dzięki płynnej integracji frameworków z protokołem, możliwa jest jednoczesna automatyzacja testów i prowadzenie obserwacji użytkownika.
illustration The Think Aloud Protocol improves understanding through key aspects

Think Aloud Protocol poprawia zrozumienie produktów cyfrowych

Podsumowując, Think Aloud Protocol to potężne narzędzie, które umożliwia zespołom programistów tworzenie rozwiązań zorientowanych na użytkownika. Dzięki ciągłemu doskonaleniu i ulepszaniu doświadczenia użytkownika w oparciu o cenne opinie i obserwacje użytkowników, oprogramowanie może zapewnić użyteczność i satysfakcję klienta. Opanowanie Think Aloud Protocol stało się niezbędne dla firm programistycznych dążących do osiągnięcia doskonałości w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań programistycznych. Używając tego narzędzia, programiści mogą zwerbalizować bezcenne spostrzeżenia, zoptymalizować użyteczność i dostarczać oprogramowanie, które jest bardzo dobrze przyjmowane przez użytkowników.

Czy jesteś gotowy, aby wykorzystać transformacyjny potencjał Think Aloud Protocol? Skontaktuj się z nami już dziś i pozwól naszemu doświadczonemu zespołowi poprowadzić cię na drodze do dostarczania wyjątkowych doświadczeń użytkownikom. Razem możemy udoskonalić Twoje oprogramowanie, wykorzystując moc Think Aloud Protocol.

Ma

symfony developer

Maciej Zatorski

Marketing Specialist

Related Articles

Primotly is a trading name of bPolNet Sp. z o.o.,

ul. Człuchowska 9/6 01-360 Warszawa, Poland

VAT ID

PL5223071494

REGON

365402632

KRS

0000636383


Primotly © 2024