Programista Symfony
Programista Symfony

Serverless

Jesteś o krok
bliżej do dodania
programistów Serverless
do swojego zespołu

Dlaczego budujemy w oparciu o technologię Serverless

Serverless to eleganckie rozwiązanie, które daje nieograniczone możliwości – bez zmartwień o kosztowną infrastrukturę. Tutaj logika biznesowa ma pierwszeństwo. Przed low-code i no-code, pojawia się Function as a service (FaaS), a do jej zorganizowania – Serverless framework.

serverless logo

Dlaczego warto używać frameworka Serverless...

Niezawodne aplikacje internetowe, procesy ETL i połączenie między platformami SaaS
Szybka ścieżka “go to live”
Niedrogi, a przy tym solidny rozwój prostych aplikacji
Niezwykle niskie koszty infrastruktury, zarówno w fazie rozwoju, jak i produkcji
Nieograniczona skalowalność
Możliwość zastosowania architektury opartej na usługach z niską ceną wejścia.
aws logo

Bezpieczeństwo i nieograniczone miejsce zapewnia AWS

Największa funkcjonalność wśród dostawców rozwiązań chmurowych
Najbardziej elastyczne i bezpieczne środowisko przetwarzania w chmurze
230 usług i funkcji związanych z bezpieczeństwem, zgodnością i zarządzaniem
90 standardów bezpieczeństwa i certyfikatów zgodności
Szyfrowanie danych we wszystkich usługach AWS
Nieograniczona pojemność serwera

Zobacz wyjątkowe produkty cyfrowe
stworzone przy użyciu tych technologii

In Serverless we trust

 • Cost optimization of the serverless framework

  No need to provision or reserve virtual machines. And because of that, we can focus on the business requirements instead of worrying about the traffic or finding the right-sized infrastructure.

 • Scalability by leveraging Function as a Service

  Functions as a service like Lambda, Azure functions or Google cloud functions allow to have virtually no limits in terms of scaling while keeping the cost extremely low in case of low usage. This saves effort and time for the team.

 • Flexibility by allowing different languages, Python, NodeJS

  The Serverless framework allows the backend developers to choose which programming language to use, allowing existing teams to adopt the solution faster and in a more competitive manner. When developing applications with the Serverless framework, Primotly tends to lean towards Python or Node JS.

 • Low time to market

  Because the work environment is completely “as a service” the serverless framework allows your applications to be built faster, and the APIs to be not only robust but rapidly online.

 • The serverless framework’s reliability

  As the infrastructure is managed by different cloud providers – AWS, Azure or Google cloud engine – no infrastructure needs to be managed and an extremely high uptime can be guaranteed.

Zarówno w przypadku klientów wchodzących na rynek, jak i tych działających na dużą skalę, udało nam się rozszerzyć możliwości tworzenia oprogramowania dzesiątek firm...

50+

more

clients

...i jesteśmy uznawani za wartościowego partnera technologicznego, który może elastycznie zwiększać i zmniejszać liczebność rozszerzanych zespołów...

...i na przestrzeni lat byliśmy wielokrotnie nagradzani za nasze działania
najlepsza firma b2b
nagroda realizacji
najlepsza firma programistyczna ecommerce
najwyżej oceniana firma programistyczna
najwyżej oceniana firma programistyczna zajmująca się tworzeniem oprogramowania na zamówienie

About Serverless

At our software house, we understand the importance of delivering high-quality applications that meet our clients' unique needs. Our team of AWS experts has extensive experience in developing serverless applications for a wide range of industries. Our serverless web development services include everything from architecture design and development to testing and deployment, ensuring that we deliver a comprehensive solution that meets all of our clients' needs.

Serverless architecture is a cloud computing model that eliminates the need for server management, enabling businesses to focus solely on writing code. With serverless computing, our developers can easily build and deploy applications without worrying about scaling or provisioning resources, resulting in faster development times and reduced costs.

top pipe

Primotly jest nazwą handlową firmy bPolNet Sp. z o.o.,

ul. Człuchowska 9/6 01-360 Warszawa, Polska

VAT ID

PL5223071494

REGON

365402632

KRS

0000636383


Primotly © 2024