Stylizowane tło zawierające abstrakcyjne elementy interfejsu aplikacji mobilnych z jasnoczerwonymi akcentami, używane w artykule "Microfrontend: innowacyjne podejście do architektury frontendu"

Microfrontend: innowacyjne podejście do architektury frontendu

07/06/2024

Wyobraź sobie dużą, skomplikowaną układankę reprezentującą całą Twoją aplikację internetową. Każdy element układanki odpowiada określonej funkcjonalności. Teraz, zamiast składać całą układankę za jednym razem, wyobraź sobie, że dzielisz ją na mniejsze, łatwe w zarządzaniu sekcje. Te małe fragmenty to właśnie Microfrontendy.

W jaki sposób takie podejście pomaga zespołom programistów pracować lepiej i wydajniej? W tym artykule omówimy korzyści, potencjalne wyzwania i strategie wykorzystania Mikrofrontendów w projekcie.

Czym jest Microfrontend?

Microfrontend to podejście projektowe, w którym złożona aplikacja internetowa jest rozkładana na mniejsze, niezależne "podaplikacje" lub komponenty.

Każdy komponent, określany jako microfrontend, może być rozwijany, testowany i wdrażany niezależnie, często przez autonomiczne i niezależne zespoły.

Podejście to odzwierciedla koncepcję Microservices wykorzystywanych w rozwoju backendu, jednak przeniesione zostało na grunt frontendu.

Microfrontend: zalety

Zalety korzystania z mikrofrontendu wykraczają poza uproszczenie tworzenia oprogramowania. Mikrofrontend może sprawić, że tworzenie aplikacji będzie łatwiejsze, szybsze i wygodniejszy w utrzymaniu. Przyjrzyjmy się wszystkim zaletom korzystania z microfrontend.

 • Niezależność

Modułowa struktura pozwala zespołom programistycznym pracować i wdrażać niezależnie.

 • Elastyczność

Możliwość korzystania z różnych technologii w tej samej aplikacji - zespoły mogą korzystać z najbardziej odpowiedniego stosu technologicznego dla każdego komponentu microfrontend.

 • Skalowalność

Samodzielne, mniejsze moduły są łatwiejsze do skalowania jeśli projekt się rozrośnie.

 • Oszczędność czasu

Charakter Microfrontendu umożliwia szybsze tworzenie i dostarczanie nowych funkcjonalności.

 • Małe zespoły z określonym zakresem prac

Zespoły tworzące Microfrontendy mogą skupiają się na konkretnych obszarach, posiadając dobrze zdefiniowany zakres prac.

 • Łatwiejsza aktualizacja i eksperymentowanie

Dzięki przypisaniu jednego Microfrontendu do małego, niezależnego zespołu.

 • Odizolowanie usterek

Błędy i problemy mogą być naprawiane bez wpływu na całą aplikację, ponieważ ograniczone są do jednego modułu.

Dzięki zastosowaniu Microfrontendu rozwój staje się bardziej wydajny, co pozwala na większą elastyczność, skalowalność i szybsze cykle iteracji.

Na jakie wyzwania trzeba wziąć pod uwagę pracując z Microfrontendem?

Chociaż Microfrontend oferuje wiele korzyści, wprowadza również pewne wyzwania, z którymi programiści muszą się zmierzyć:

 • Zwiększona złożoność wdrażania i integracji

Wykorzystanie przez Microfrontend różnych technologii może zwiększyć złożoność wdrażania i integracji.

 • Kontrola wersji i zarządzanie bibliotekami

Zarządzanie różnymi wersjami współdzielonych bibliotek lub komponentów w ramach mikrofrontendów wymaga solidnej kontroli wersji i koordynacji.

 • Wpływ na wydajność

Wiele mikrofrontendów ładujących oddzielne zależności może wpływać na wydajność, powodując większe rozmiary pakietów i dłuższe czasy ładowania.

 • Spójny wygląd i działanie

Zapewnienie jednolitego wyglądu i działania całej aplikacji staje się wyzwaniem, gdy różne zespoły wdrażają elementy interfejsu użytkownika w różny sposób.

 • Komunikacja i udostępnianie danych

Zarządzanie komunikacją i udostępnianiem danych między mikrofrontendami zbudowanymi przy użyciu różnych frameworków lub technologii może być skomplikowane.

 • Wyzwania związane z testowaniem

Testowanie systemu złożonego z wielu mikrofrontendów może być bardziej skomplikowane niż testowanie aplikacji monolitycznej.

 • Konfiguracja CI/CD

Ustanowienie indywidualnych CI/CD dla każdego mikrofrontendu i zapewnienie ich płynnej integracji wymaga dodatkowej infrastruktury i koordynacji.

 • Rozbieżne podejścia technologiczne

Różne zespoły stosujące rozbieżne podejścia technologiczne lub biblioteki mogą prowadzić do wyzwań w zakresie integracji i ogólnej spójności.

Mając świadomość tych wyzwań, można podejść do Microfrontendu strategicznie, ułatwiając sobie pracę i wykorzystując jego pełny potencjał.

Microfrontend vs Monolithic: czym się różnią te podejścia?

Jakie są główne różnice między microfrontendem a frontendem monolitycznym?

Microfrontendy najlepiej nadają się do aplikacji o dużej skali, w których tworzenie zaangażowanych jest wiele mniejszych zespołów. Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie różne części aplikacji mają różne funkcje i potencjalnie wymagają różnych stosów technologicznych.

Monolityczny frontend jest bardziej odpowiedni dla mniejszych aplikacji lub projektów, w których priorytetem jest ujednolicony stos technologiczny i spójny projekt, a koszty zarządzania wieloma bazami kodu i wdrożeniami przewyższają korzyści.

Strategie integracji

Strategia integracji w microfrontendach odnosi się do sposobu łączenia poszczególnych frontendów w jedną, zunifikowaną aplikację. Istnieją trzy strategie:

 • Integracja w czasie kompilacji

 • Integracja w czasie wykonywania

 • Podejście hybrydowe

Czym różnią się poszczególne podejścia?

Integracja w czasie kompilacji (Build-time Integration)

W tej strategii microfrontendy są integrowane podczas procesu kompilacji, w wyniku czego powstaje pojedyncza aplikacja.

Zalety:

 • Zoptymalizowana wydajność: Zmniejszona liczba żądań i obciążenie zasobów w czasie wykonywania.

 • Uproszczone wdrażanie: Tylko jeden artefakt do wdrożenia.

Wady:

 • Ograniczona elastyczność: Wszystkie microfrontendy muszą być budowane i wdrażane razem, co ogranicza niezależność.

 • Ograniczenia technologiczne: Zazwyczaj wymaga jednolitego stosu technologicznego we wszystkich microfrontendach.

Use case: Odpowiednie dla aplikacji, w których spójna wydajność ma krytyczne znaczenie, a zespoły programistów mogą ściśle koordynować swoje działania.

Integracja w czasie wykonywania (Runtime Integration)

W drugiej opcji, microfrontendy są ładowane dynamicznie podczas uruchamiania, często przy użyciu JavaScript do pobierania i wyświetlania różnych komponentów.

Zalety:

 • Niezależne wdrożenia: Każdy microfrontend może być wdrażany oddzielnie, co pozwala na większą autonomię rozwoju.

 • Agnostycyzm technologiczny: Różne mikrofrontendy mogą korzystać z różnych technologii i frameworków.

Wady:

 • Potencjalny wpływ na wydajność: Zwiększony początkowy czas ładowania z powodu wielu żądań dla różnych komponentów.

 • Złożoność koordynacji: Wymaga solidnych mechanizmów komunikacji i zarządzania stanem.

Use case: Idealny dla aplikacji na dużą skalę z wieloma zespołami pracującymi niezależnie lub gdy różne części aplikacji wymagają różnych stosów technologicznych.

Mikro frontend, wielkie korzyści

Podsumowując, microfrontend to sprytny sposób na tworzenie skomplikowanych aplikacji poprzez podzielenie ich na mniejsze, łatwe w zarządzaniu części. Takie podejście ułatwia zespołom niezależną pracę, co prowadzi do większej elastyczności i skalowalności. Microfrontend pomaga znaleźć właściwą równowagę między elastycznością a kontrolą, aby usprawnić i przyspieszyć proces rozwoju oprogramowania.

Szukasz zespołu programistów, który pomoże Ci zoptymalizować Twój biznes dzięki sprawdzonym technologiom? Skontaktuj się z nami i zobacz co możemy dla Ciebie zrobić!


Ba
Photo of a article's writer, front-end developer at Primotly.
Bartosz Białecki
Front-End Developer

Najnowsze artykuły

Grafika do artykułu o transparentności systemów AI nawiązująca do głównych filarów etycznej sztucznej inteligencji.

Business | 17/07/2024

Transparentne AI: korzystaj etycznie ze sztucznej inteligencji

Agata Pater

Od automatyzacji rutynowych zadań po podejmowanie złożonych decyzji, systemy sztucznej inteligencji stają się integralną częścią codziennych operacji wielu organizacji. Według statystyk ogólne zaufanie do sztucznej inteligencji spada. Wraz ze wzrostem popularności sztucznej inteligencji rośnie potrzeba przejrzystości, która może poprawić sposób jej postrzegania.

Szczegóły
Grafika ilustrująca artykuł o zaletach dedykowanego oprogramowania

Business | 11/07/2024

Jak dedykowane oprogramowanie wspiera Twój biznes?

Łukasz Kopaczewski

Wielu programów nie da się dopasować do specyfiki danej branży czy profilu działalności danej firmy. Jeśli żadne z rozwiązań dostępnych na rynku nie spełnia Twoich oczekiwań, warto zainteresować się dedykowanym oprogramowaniem. Czym jest i jakie korzyści dla firm może zaoferować?

Szczegóły
Ilustracja podkreślająca integrację zasad ESG i technologii AI, przedstawiająca chip AI i powiązane elementy

Business | 05/07/2024

Od algorytmów do etyki: integracja sztucznej inteligencji ze strategiami ESG

Bernhard Huber

W miarę jak organizacje coraz częściej sięgają po sztuczną inteligencję w celu zwiększenia wydajności i innowacyjności, potrzeba uwzględnienia kwestii etycznych w tych postępach staje się nadrzędna. Ta konwergencja sztucznej inteligencji i zasad etycznych stanowi podstawę strategii ESG, zapewniając zgodność postępu technologicznego z szerszymi wartościami społecznymi.

Szczegóły